Terug naar Nieuws

Skeelerseizoen 2021 van start.

Gepubliceerd op:
Skeelerseizoen 2021 van start.

Op dinsdag 6 april gaat het skeeler seizoen 2021 van start. Ook dit jaar worden de trainingen verzorgd door Leendert Lentz. Normaal zijn de trainingen op maandag en donderdag. De jeugd begint om 18:15 uur en de volwassenen om 19:30 uur.

I.v.m. corona moeten de volgende maatregelen in acht worden genomen. Sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in team verband sporten zonder de 1.5 meter afstand in acht te hoeven nemen. Sporters vanaf 27 jaar mogen buiten op de sportaccommodatie met max vier mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1.5 meter afstand houden. Er kunnen meerdere groepjes van maximaal 4 personen tegelijkertijd op de baan sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen.

De prijzen voor het skeeleren zijn gelijk gebleven aan vorig jaar.

Seizoenkaart kinderen:         15 Euro

Seizoenkaart volwassenen: 35 Euro

Training kinderen:                     1 Euro

Training volwassenen:             2 Euro

De mensen die een seizoen kaart willen, mogen het geld overmaken op de bankrekening

NL 22 RABO 0301700893 van ijsvereniging “De Toekomst” onder vermelding van:

Naam deelnemers, Postcode en Huisnummer.

De kaarten ontvangt u bij de eerste training.

Wij hopen op een goede opkomst en wensen jullie veel sportief plezier het komend seizoen.

Namens de skeeler commissie van ijsvereniging “De Toekomst”

 

25 februari 21 Onderhoud ijs en skeelerbaan afgerond.

25 februari 21 Onderhoud ijs en skeelerbaan afgerond.
De asfaltbaan heeft deze winter onderhoud gehad. De naad tussen de 2 asfalt stroken werd dusdanig groot dat hier onkruid in begon te groeien en waardoor de baan lekte. De voeg is open gefreest en opnieuw dicht gekit. We hopen hiermee dat we het water beter op de baan kunnen houden en dat het asfalt …