Terug naar Nieuws

Ledenvergadering

Gepubliceerd op:

 

Namens de voorzitter nodig ik hierbij alle leden uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering op dinsdag 2 april 2019. Aanvang 20.00 uur in onze kantine.

 

 

 

Namens de voorzitter nodig ik hierbij alle leden uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering op dinsdag 2 april 2019. Aanvang 20.00 uur in onze kantine.

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 19 maart 2018
 3. Ingekomen stukken (deze liggen vanaf 19.30 uur ter inzage)
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Financieel verslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoeming lid kascommissie. Aftredend is dhr. J.H. Pruim.
 8. Bestuursverkiezing

Volgens het rooster zijn aftredend en herkiesbaar: Dhr. M. Dammer en Dhr. G. Wind.

Namen van tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris

 1. Vaststelling contributie lidmaatschap voor het seizoen 2019-2020

Het bestuur stelt voor om de contributie gelijk te laten:

Gezinskaart                                                        € 10,00   na 1 december € 20,00

Persoonskaart                                                    €   5,00   na 1 december € 10,00

Seniorenkaart                                                     €   3,00

Entree aan de baan : tot 16 jaar € 1,00  //  16 jaar en ouder : € 2,00

 1. Activiteiten voor het seizoen 2019-2020

Het bestuur stelt voor de volgende activiteiten te organiseren:

 • Wedstrijden voor de leden
 • Rondentocht
 • Nederlands Kampioenschap
 • Schaatsclinic voor de jeugd
 • Wedstrijden op priksleden/strijkijzer gooien en kaaibakken
 • Aanvragen van een gewestelijk kampioenschap kortebaan
 • Skeelerclinic
 • Skeelerwedstrijd
 • Overige skeeleractiviteiten (onder voorbehoud)
 • Klootschieten
 • Bingoavonden
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Secretaris: Corry de Groot

Het skeeler seizoen gaat weer van start.

Het skeeler seizoen gaat weer van start.
Op 1 april kan er weer geskeelerd worden op maandag en donderdagavond op de skeelerbaan in Alteveer. Wij hopen veel skeeleraars te verwelkomen en wensen alle deelnemers een goed skeeler seizoen. Meer informatie vind u onder het tap skeeleren.  
 

Evenemententerrein Alteveer veranderd van eigenaar.

De Stichting Multifunctioneel Evenemententerrein Alteveer veranderd binnenkort van eigenaar. Het bestuur van de stichting SMEA waarvan 2 mensen uit het bestuur van de ijsvereniging deel uit maken, hebben volgens de regels de baan aangeboden aan de Gemeente. Hierna gaan zij de stichting SMEA opheffen…